Habitatge entre mitgeres
Hostafrancs, Barcelona. 2017-2020
Obra finalitzada