175.08014

Habitatge entre mitgeres
Hostafrancs, Barcelona. 2017 – …
Projecte en curs