2023
08221 Passeig Comte d’Ègara, Terrassa
08015 Plaça-jardí Rocafort, Barcelona
08304 16 habitatges dotacionals i equipament comunitari, Mataró

2022
07800 24 habitatges de protecció pública, Eivissa
08223 Nou Equipament Saifa Keller, Terrassa
17300 80 habitatges protegits, Blanes
08320 Reurbanització de l’antic pati del Casino, El Masnou
08011 Estudi de reurbanització de la Ronda Sant Antoni, Barcelona
08014 49 respiralls

2021
08172 Centre de malalties neurològiques, Sant Cugat del Vallès
08292 Europan 16, Esparreguera
08025 Reforma interior al Guinardó, Barcelona
08840 153 habitatges protegits, Viladecans

2020
08014 Habitatge entre mitgeres a Hostafrancs, Barcelona

2019
08650 Regeneració paisatgística del Camí de Cabrianes, Sallent
07330 Unitat Bàsica de Salut, Consell
00000 L’hora del pati

2018
00000 Disseny expositiu Premis AJAC XI

2017
08224 Centre terapèutic Espai Gut, Terrassa
08850 123 habitatges de protecció oficial, Gavà

2016
08021 Biblioteca Sant Gervasi-Galvany, Barcelona

2015
8911 Europan 13, Leeuwarden
08018 Reforma interior al Poblenou, Barcelona
08907 Connexió urbana Bellvitge-Gornal, L’Hospitalet de Llobregat

2013
00-132 Europan 12, Varsòvia