Habitatge entre mitgeres a Hostafrancs
Barcelona. 2017-2020
Obra finalitzada