reconeixements          conferències         exposicions          publicacions          docència         investigació         tribunals

des de 2022
Professor de Projectes Arquitectònics al Màster Habilitant (A. Guardiet)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle

des de 2021
Professor associat al Departament d’Urbanisme, Territori i Paisatge (A. Guardiet)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

2018
Professors workshop Taller Vertical 2018 
ESARQ-UIC (Barcelona)