L’hora del pati
Sense emplaçament. 2019
Concurs Nous Centres Educatius COAC  Premiat