Estudi de reurbanització de la Ronda Sant Antoni
Barcelona. 2022
Projecte finalitzat