Reurbanització de l’antic pati del Casino
El Masnou. Des de 2022
En procés